Dataloggere

Dataloggere

Dataloggere

Această serie de dataloggere permite măsurarea și înregistrarea unor parametri foarte diverși (temperatură, umiditate relativă, accelerație, presiune, concentrații de gaze) și comunicarea lor în rețele:

  • ethernet sau seriale ce suportă protocol Modbus (în cazul echipamentului EMM0X)
  • GSM/GPRS prin intermediul modemului integrat (în cazul echipamentului EMC0X)
150 150 Graphic Art